skip to Main Content
Palgi ost

Baltic Forest Paikuse Saeveski kasutab valdavalt Eesti metsadest varutud kasepalki.
Teeme koostööd Eesti Riigmetsakeskuse ning erametsaomanikega.
Meie tarneahel on FSC® ja PEFC sertifitseeritud.

Palgi ostujuht: Mait Mõttus, telefon 52 70 963, e-mail: mait@balticforest.ee

Kasepalgi tehnilised tingimused 13.05.2020
Kvaliteediklass BC BC BC BC A E
Ladva diameeter koore alt (cm) 14,5-15,9 16-17,9 18-21,9 22+ 24-32,9 33+
Pikkus (m), pikkusele lisandub ülemõõt min 0,07 m 2,7/3,0/3,2                                                                                                         Eelistatud pikkus 3,0. Abimõõt 2,7 lubatud 20%
Punasüdamik piiramata lubatud kuni 1/3
Oksad oksad lubatud pole lubatud
Oksatüüka/paha kõrgus lubatud kuni 4 cm oksad pole lubatud
Lihtkõverus 2 cm/m kohta 3 cm/m kohta 1 cm/m kohta
Liitkõverus Liitkõverusega palkidel ei tohi ükski kõverus ületada poolt lubatud lihtkõveruse väärtusest halvimal meetril pole lubatud
Lõhed Lubatud, kui ei ulatu arvestupikkuses kooreni, alla 1 mm laiuseid lõhesid arvestamata
Ringlõhed lubatud poolringina
Külglõhed pole lubatud töötlemissilindris
Sagartüüakus Lubatud sagaratevaheline sügavus                    kuni 50 mm pole lubatud
Mehaaniline vigastus pole lubatud töötlemissilindris ja arvestuspikkuses
Laomädanik, pehmemädanik, võõrkehad, keerdkasv, kaksiksäsi, tõugukahjustused pole lubatud
Ei osta potentsiaalsetest vääriselupaikadest, vääriselupaikadest, looduslikest ja pühapaikadest raiutud puitu.
Maksimaalne tüükapoolse otsa diameeter koore pealt 60 cm
Palgi vastuvõtt ja planeeritavad kogused
kooskõlastada ostujuhiga.
Mait Mõttus 5270963